Menu
 

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

Pam cymryd rhan?

Clock Ychydig o amser i helpu rhieni fel chi

Bydd yr hyn a ddwedwch wrthym yn helpu gwella darpariaeth gofal plant yn genedlaethol.

Trwy gymryd rhan, gallwch ddweud wrth Lywodraeth Cymru sut mae'r cynnig gofal plant newydd yn gweithio i chi.

Byddwch yn helpu'r Llywodraeth i ddileu rhwystrau sy'n atal rhieni rhag cael mynediad at ofal plant angenrheidiol ac yn ei gwneud yn hawdd i ddarparwyr gyflenwi oriau am ddim.

Mae profiadau pawb yn wahanol, felly mae angen i ni siarad gyda chymaint o rieni â phosibl.

Bydd eich atebion yn gwbl gyfrinachol ac ni fyddwch yn cael eich enwi na'ch datgelu yn adroddiad yr ymchwil. Bydd eich atebion yn cael eu trin yn gwbl gyfrinachol yn unol â deddfwriaeth diogelu data gyfredol a bydd yr wybodaeth yn cael ei defnyddio i ddibenion ymchwil yn unig.

Gallwch ddechrau’r arolwg yma.