Menu
 

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

Pam ydw i wedi fy newis?

Street scene

Map Of The UKO ble y cawsom eich manylion cyswllt

Pan gofrestroch ar gyfer y cynnig, fe gytunoch y gellid cysylltu â chi i ddibenion ymchwil. O ganlyniad, trosglwyddwyd eich manylion cyswllt ymlaen atom ni.

Multiple Speech BubblesPam eich bod mor bwysig i ni

Mae'n bwysig iawn i ni, ac i Lywodraeth Cymru sydd wedi comisiynu'r astudiaeth, bod ein hymchwil yn cynrychioli barn cymaint o rieni â phosibl.

Mae cymryd rhan yn gyfle i ddweud wrth bobl ddylanwadol sy'n gwneud y penderfyniadau mewn llywodraeth beth ydych chi wir yn ei feddwl.

Mae profiadau pawb yn wahanol, ac er mwyn gwneud cyfiawnder â'r profiadau hynny rydym angen i gymaint ohonoch â phosibl gymryd rhan.