Menu
 

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

Pwy yw NatCen?

Laughing at work

 50 mlynedd o brofiad

Mae NatCen wedi bod yn cyflawni ymchwil cymdeithasol o ansawdd uchel ers dros 40 mlynedd. Rydym yn sefydliad dielw, yn annibynnol o unrhyw adrannau llywodraeth a phleidiau gwleidyddol.

Briefcase Datgelu barnau go iawn

Rydym yn cael ein comisiynu gan lywodraeth ac elusennau i ddatgelu barnau gwirioneddol pobl ym Mhrydain heddiw. Defnyddir yr hyn a ddysgwn i hysbysu polisi ac i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ar draws y wlad.

Community Helpu'r genedl

Rydyn ni'n elusen ac mae gwybodaeth o arolygon a gyflawnir gennym ar gael i'r cyhoedd. Felly mae nid yn unig yn helpu ein cleientiaid, ond mae'n cael ei defnyddio gan sefydliadau eraill sy'n ceisio gwella bywyd yn y Deyrnas Unedig.