Menu
 

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

Ein haddewid i chi

Tickbox Rydyn ni'n parchu eich dymuniadau

Mae'n hollol wirfoddol i gymryd rhan, a does dim rhaid ateb unrhyw gwestiynau nad ydych chi eisiau eu hateb. 

Speech Bubble Question Mark Rydyn ni'n ateb eich cwestiynau

Byddwn yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ynghylch yr astudiaeth nad ydynt wedi eu trafod yma. 

Envelope With Lock Rydym yn diogelu eich preifatrwydd

Mae'r canlyniadau a gesglir i ddibenion ymchwil yn unig a byddant yn cael eu pasio ymlaen i Lywodraeth Cymru ac Arad. Bydd eich atebion yn cael eu trin yn gwbl gyfrinachol yn unol â deddfwriaeth diogelu data gyfredol.

Fyddwch chi ddim yn derbyn unrhyw bost sothach o ganlyniad i siarad gyda ni. Fyddwn ni byth yn pasio eich manylion ymlaen i sefydliadau eraill i ddibenion masnachol. Bydd eich atebion yn gwbl gyfrinachol ac ni fyddwch yn cael eich enwi na'ch datgelu yn adroddiad yr ymchwil.