Menu
 

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

Gwerthusiad o Weithrediad Cynnar y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Hoffai Llywodraeth Cymru glywed beth yw eich barn ynghylch y cynnig gofal plant, er mwyn gallu sicrhau eu bod yn cefnogi rhieni.

Trwy rannu eich barn gyda ni, byddwch yn helpu Llywodraeth Cymru i wneud gwelliannau i'r cynnig 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant cyn ei gyflwyno'n genedlaethol.

Mae Llywodraeth Cymru eisiau sicrhau ei bod yn hawdd i rieni gael mynediad at y cynnig.

Yr oll sydd angen i chi ei wneud yw cwblhau arolwg ar-lein 15 munud cryno. Bydd yr arolwg yn eich holi am eich dealltwriaeth a'ch profiadau o'r cynnig.

Bydd eich atebion yn gwbl gyfrinachol ac ni fyddwch yn cael eich enwi na'ch datgelu yn adroddiad yr ymchwil. Bydd eich atebion yn cael eu trin yn gwbl gyfrinachol yn unol â deddfwriaeth diogelu data gyfredol a bydd yr wybodaeth yn cael ei defnyddio i ddibenion ymchwil yn unig.

Rydym yn cynnal yr arolwg hwn mewn cydweithrediad gyda chwmni ymchwil Arad.