Menu
 

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

Pwy ydi NatCen?

Mae NatCen wedi bod yn cynnal ymchwil gymdeithasol o ansawdd uchel ers dros 50 mlynedd. Rydym yn sefydliad dielw, yn annibynnol o holl adrannau'r llywodraeth a phleidiau gwleidyddol.

Cawn ein comisiynu gan y llywodraeth ac elusennau i ddatgelu barn wirioneddol pobl ym Mhrydain heddiw. Mae’r hyn rydym yn ei ddarganfod yn cael ei ddefnyddio i lywio polisi a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ledled y wlad.

Mudiad elusennol ydym ni, ac mae'r holl wybodaeth a gasglwn ar gael i'r cyhoedd. Felly nid mater o helpu ein cleientiaid yn unig ydi hyn: mae ein canfyddiadau’n cael eu defnyddio gan sefydliadau eraill sy’n ceisio gwella bywyd yn y DU.